Overige behandelingen

Focusing therapie

Focussen is het richten van aandacht op het lijfelijk ervaren van gedachten, gevoelens en emoties die vaak opkomen bij het bespreken van problemen of klachten. Door stil te staan bij het lijfelijk ervaren gevoel van psychische klachten, kunnen deze klachten helder in kaart worden gebracht. Hierdoor worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die aanvankelijk alleen vaag of moeilijk te omschrijven waren. Je leert hierdoor je emoties beter te reguleren en de betekenis van je emotionele reacties beter te begrijpen. Het helpt je om erachter te komen wat je werklijk voelt, om oude pijnen en patronen los te laten, of delen van jezelf die je hebt verbannen in jezelf op te nemen.

 

EMDR

Eye Movement Desentization en Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische, schokkende ervaring(en).  Deze methode  helpt bij het verwerken van gebeurtenissen die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij/zij er nog steeds last van heeft.Voorbeelden zijn: emotionele verwaarlozing, medische akelige ervaringen, verlieservaringen, ingrijpende ervaringen die amper te hanteren waren voor de persoon, pesten in de jeugd etc.

 

Haptonomie

Haptonomie werkt met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Het lichaam wordt beschouwd als “drager” van gevoelens en heeft een geheugen voor gevoelservaringen. Aanraken is een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact en van het delen van gevoelens met anderen ( een voorbeeld is het troosten van kinderen).
Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met het lichaam en wat het lichaam vertelt over onszelf, over onze omgeving en over onze relaties met anderen. Datgene wat het lichaam ons vertelt of laat voelen wordt door ons gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden. We slaan vaak geen acht op signalen van ons lijf, omdat we geen tijd hebben. We luisteren vaak niet naar onze gevoelsmatige behoeften, omdat we denken dat dat onverstandig is. Deze gerichtheid op snelheid, effect en verstandelijkheid overspoelt dan de gevoelsmatige kant van ons leven. Dit kan leiden tot gevoelens van onvrede, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten en psychische problemen.

 

Haptonomische pre- en postnatale begeleiding

Deze begeleiding wordt gegeven aan een (echt)paar of vrouw en is gericht op het persoonlijk beleven van de zwangerschap en de baby in de moederschoot, op de ontwikkeling en verdieping van de relatie tussen ouder(s) en kind via het aanraken. Er wordt informatie gegeven, maar de nadruk ligt op het praktische bezig zijn. Middels contactoefeningen wordt kennis gemaakt met het kind, via de aanraking leert men het nieuwe leven kennen.( haptonomie). Er wordt aandaacht besteed aan het ontspannen, veelal door middel van het zogenaamde “wiegen”, houdingen, adem-en lichaamsbewustzijn, en pijnopvang. De partner kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Tevens kan er gewerkt worden met trauma en angst voor of na de bevalling of tijdens de zwangerschap, middels moderne traumaverwerkingsmethoden. We hopen immers dat een zwangerschap en een bevalling mooie ervaringen zijn, maar dat is helaas niet altijd het geval.

 

Ik ben bijgeschoold via het Spine and Jointcentrum te Rotterdam en M.E.Borghuis in bekkenproblematiek als bekkeninstabiliteit en bekkenbodemklachten.
De begeleiding bestaat meestal uit 6 sessies van een uur, liefst vanaf de 18-de week zwangerschap. Ook wordt advies gegeven over het dragen, tillen en hanteren van de baby. Het dragen geschiedt op een manier die veiligheid biedt en ruimte geeft.

 


Wil je advies of een afspraak maken? Bel of mail me voor informatie of om een afspraak te maken.